Powrót

 

Prelegenci i Osoby wspierające

 Uwaga, jeśli coś ci się na tej liście nie podoba, lub uważasz, że trzeba cos zmienić, nie narzekaj, miej wyrozumiałość dla tego kto to robi, przyślij maila ze wskazaniem co jest źle i jak ma być.

pafere@pafere.org

 

Prelegenci według kolejności zgłoszeń
Status Imię, nazwisko, informacja Temat wystąpienia Główne tezy Pomoc medialna
Zgłoszenie
2018.12.22
1. Artur Włodarczyk

Fundacja Polak Polakowi Przyjacielem

Powszechne bezpośrednie wybory na stanowiska sędziowskie. Brak skutecznej kontroli nad wykonywaniem krytycznego w społeczeństwie zawodu jakim jest sędzia prowokuje sytuacje zachowań nieetycznych przy znikomości zagrożenia karą.
 1. Bezpośrednie wybory są jedną z form sprawowania kontroli nad kluczowymi zawodami systemu sprawowania władzy.
Zgłoszenie
2018.12.23
2. Konrad Daniel

Twórca kanału PodziemnaTV poświęconego wszechogarniającej nas manipulacji w takich dziedzinach jak gospodarka, ekonomia, polityka i życie społeczne. Niepoprawny idealista, który ciągle wierzy, że możemy zmienić otaczającą nas rzeczywistość i nie musimy być skazani na standardy życia publicznego jakie narzucają nam zawodowi (partyjni) politycy.
Urodzony w Koszalinie, od czasów studenckich mieszka w Trójmieście. Mąż i ojciec. Z wykształcenia inżynier dźwięku i obrazu (Politechnika Gdańska). Do czasu zaangażowania się w działalność społeczną na kanale PodziemnaTV większość zawodowej aktywności związana z szeroko pojętą branżą audiowizualną.

YETI – czyli etyka i moralność w systemie partyjnym. System partyjny wyklucza etykę i moralność z polityki i życia społecznego.
 1. Partyjniactwo jest matką większości (jeśli nie wszystkich) patologii jakie obserwujemy w życiu publicznym.
 2. W systemie partyjnym etyka i moralność nie mają racji bytu, co wynika z definicji samego systemu partyjnego, który opiera się na dzieleniu społeczeństwa na elektoraty – i na bezwzględnej walce pomiędzy partiami o „głosy wyborców”
 3. System partyjny to nie jest prawdziwa demokracja.
Promocja na kanale PodziemnaTV
Zgłoszenie
2018.12.27
3. Jan Kubań

Jan Wojciech Kubań - naukowiec i przedsiębiorca, alpinista, instruktor alpinizmu, podróżnik, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego, tłumacz, poliglota, trener młodych przedsiębiorców, twórca technologii informatycznej Q-Line, biocybernetyk, autor książki "Fizyka życia". Gorący orędownik i popularyzator szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, który uważa za najlepszy system polityczny jaki wymyśliła ludzkość. Człowiek, który bez owijania w bawełnę, opowiada o blaskach i cieniach prowadzenia własnego businessu oraz zachęca do trudu inwestowania we własny rozwój osobisty.

Prezes PAFERE. Redaktor serii wydawniczej Biblioteka Rządzących i Rządzonych - książek, które powinien znać każdy zainteresowany tajnikami rządzenia.

Gorąco polecamy jego internetowy notatnik, oraz słownik Fizyki Życia, niezbędny każdemu kto interesuje się zrozumieniem mechanizmów rządzących naszą rzeczywistością.

Inicjatywa Demokracji Oddolnej w sercu każdego Polaka Społeczeństwo musi zjednoczyć się wokół jednej idei: wprowadzenia do polskiego systemu politycznego mechanizmu wymuszającego odpowiedzialność polityków.
 1. Obecny system polityczny pozwala politykom na działanie na szkodę społeczeństwa i państwa.
 2. Kto ma media ten ma władzę.
 3. Wszyscy Polacy powinni dażyć do wprowadzenia mechanizmu referendum obywatelskiego na wzór szwajcarski.
Organizacja konferencji
Zgłoszenie
2018.12.27
4. dr Stanisław Jan Adamczyk

Akademia Sporu Finansowego

Mity jako narzędzia zarządzania rzeczywistością społeczną. Wolny rynek. Wolność i demokracja. Wolny rynek, wolność i demokracja z istniejących instytucji organizujących życie społeczne przekształciły się w iluzje – urojoną rzeczywistość.

Jak rozpocząć odbudowę podstawowych instytucji gospodarki rynkowej:

 1. Rzeczywista ochrona instytucjonalna rynku i wolnej konkurencji.
 2. Demokratyzacja gospodarki.
 3. Odbudowa klasy średniej i demokracja bezpośrednia.
 4. Usunięcie rynku i pieniądza z procesów gospodarczych, gdzie tworzą one zbyt silne negatywne efekty zewnętrzne (market free zones).
 5. Prawda w przestrzeni medialnej. Informacja a nie narracja.
 6. Eliminacja anonimowości z gospodarki. System skutecznych automatycznych bodźców skłaniających do moralnego postępowania. Powszechny rating zaufania.
Zgłoszenie
2018.12.28
5. Jacek Barcikowski

Pracował jako menedżer wyższego szczebla w kilku średniej i dużej wielkości firmach, w tym w SD Pack Plast International i w Polskiej Grupie Energetycznej, a następnie jako wieloletni wykładowca akademicki programu MBA Polish Open University. Aktualnie mentor, konsultant, trener biznesowy (strategie przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia, zarządzanie finansowe). W roku 1989, przed wyborami, był kierownikiem organizacyjnym Biura Wyborczego Solidarności, które mieściło się w warszawskiej kawiarni Niespodzianka. W ramach swojej aktywności publicznej od kilku lat zajmuje się problematyką samorządową. Twórca projektu Obywatelski Think Tank. Autor wielu artykułów z tej dziedziny oraz książki Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności. wydanej w listopadzie 2018 r. przez wydawnictwo PAFERE.

Polskie prawo jako narzędzie politycznych manipulacji. Polskie prawo w zbyt wielu przypadkach nie jest narzędziem sprawiedliwości wynikającym z umowy społecznej a środkiem wykorzystywanym przez polityków do unikania przez nich odpowiedzialności oraz umożliwiającym im marnowanie i zawłaszczanie majątku publicznego.
 1. Prawo oparte na obecnych w aktualnej Konstytucji RP dogmatach legalizmu i wolnego mandatu prowadzi do szeregu patologii społecznych. Na ich podstawie politycy uchwalają prawo, które zbyt często jest antyobywatelskie.
 2. Weryfikacji wymaga system prawa administracyjnego. Należy wprowadzić realną możliwość egzekwowania przez obywateli swoich praw w sporach z władzą wykonawczą.
 3. Proces stanowienia prawa w Polsce wymaga znacznie większej kontroli społecznej, w tym poprzez stworzenie konstytucyjnego prawa do weta obywatelskiego. Bez tej kontroli polskie prawo nadal będzie tworzone w interesie rządzących a nie rządzonych.
 4. Koniecznym warunkiem poprawy sytuacji w Polsce jest także wprowadzenie realnej możliwości bezpośredniego wpływania Polaków na sposób sprawowania rządów pomiędzy wyborami poprzez lokalne i ogólnokrajowe referenda. Dotychczasowe zasady ich przeprowadzania są tylko atrapą demokracji.
 5. Twierdzenie, że w Polsce obowiązuje przedstawicielski system sprawowania władzy jest jedną z największych manipulacji. Polacy nie wybierają w wyborach swoich przedstawicieli, a jedynie akceptują przedstawicieli aktualnych liderów różnych partii politycznych.
 6. Władza w Polsce nie powinna być traktowana pomiędzy wyborami jako „Pan i Władca” a jako „architekt konsensusu społecznego” i sprawny zarządca majątku publicznego dążący do osiągania „więcej za mniej”.
Zgłoszenie 2018.12.29 6. Sebastian Pitoń

Rocznik 1970. Architekt (Góralski Gaudi). Specjalizujący się w architekturze Organicznej, regionalnej i Klasycznej. Żonaty, trzech synów. Vloger

Edukacja Domowa, czyli najprostszy sposób wzmocnienia , uzdrowienia i przywrócenia prawidłowych funkcji rodzinie. Wyemancypowana silna rodzina , taka, jaką Koneczny uznał za wyróżnik cywilizacji łacińskiej jest źródłem własności. A własność jest z kolei głównym fundamentem sukcesu Naszej cywilizacji. Reklama na kanale Pitoń TV
Zgłoszenie
2019.01.01
7. Rafał Mossakowski

Ur. 1964 w Warszawie. Od 1984 roku organizator i lider "Środowiska Zagórnej", a od roku 2013 Centrum Edukacyjnego Powiśle. Publicysta katolicki i narodowy - m.in. miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", kwartalnik "Prawica Narodowa", dwumiesięcznik "Magna Polonia". Wydawca książek i czasopism w ramach Oficyny Wydawniczej Fulmen. działacz i członek władz partii politycznych: UPR, PN, RS AWS. Radny Rady dzielnicy, kandydat do Sejmu. Pomocnik wyborczy G. Brauna w wyborach prezydenckich. Szef klucza "pobudki". Prezes Stow. im. Bpa Sołtyka - organiatora konferencji popularnonaukowych. działacz kresowy i obrońca życia. Organizator telewizji internetowej...

EDUKACJA fundamentem odrodzenia Polski Edukacja i organizacja zaczynając od wspólnoty lokalnej na przykładzie 35 lat doświadczeń "Środowiska Zagórnej" i Centrum Edukacyjnego Powiśle
 1. Spotkania, wydarzenia, publikacje, audycje w mediach i konsekwentne zaangażowanie w projekty lokalne oraz ogólnokrajowe przynosi wymierne efekty.
 • Patronat medialny kanałów YouTube CEPowiśle i Polskie Sprawy
 • Możliwość zorganizowania transmisji na żywo
 • Wywiady z uczestnikami
 • Relacja filmowa z wydarzenia
Zgłoszenie
2019.01.07
8. Stanisław Wojtera

Założyciel i dwukrotny prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz prezes Unii Polityki Realnej (2002-2005). W latach 2002-2010 Radny m. st. Warszawy. Fundator i prezes Instytutu Libertatis. Ukończył Nauki Polityczne oraz studia MBA. Z zamiłowania wykładowca akademicki, a z zawodu menedżer i przedsiębiorca.

Czy wolność ma sznasę? Potrzebna jest integracja środowisk wolnościowych

Obecnie środowiska którym zależy na sukcesie wolności i promocji postaw wolnościowych są zdezintegrowane, działania są nieskoordynowane, często liderzy rywalizują ze sobą na rynku. Taki bazarek handlarzy w budkach nie ma szans z korporacjami.

Audycja na temat konferencji w "Radio dla Ciebie"
Zgłoszenia 9. o. Jacek Gniadek

Urodził się 31 X 1963 w Tarnowie. W 1984 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). W 1995 przyjął święcenia kapłańskie w Pieniężnie. Pracował na misjach w Kongo, Botswanie, Liberii i Zambii.

W 2004 uzyskał licencjat (Bachelor of Arts) z antropologii kulturowej i polityki krajów afrykańskich na Uniwersytecie Południowej Afryki (UNISA) w Pretorii (RPA). W 2009 uzyskał doktorat z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor dwóch książek: Dwaj ludzie z Galicji Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły; Ekonomia Boża i ludzka, Kazania wolnorynkowe.

Od 2016 mieszka w Warszawie i jest dyrektorem werbistowskiej Fundacji Ośrodek Migranta Fu Shenfu (www.migrant.pl), prezesem Stowarzyszenia „Sinicum” im. M. Boyma SJ (www.sinicum.pl), współpracuje z Fundacją ASBIRO nad projektem w Afryce (www.asbirofoundation.com).

Dlaczego Austriacka Szkoła Ekonomii powinna interesować teologa moralistę? Szkoła austriacka ekonomii opiera się na subiektywistycznej teorii wartość, która stanowi podstawowy element ludzkiego działania w sferze ekonomicznej i nie ma ona nic wspólnego z relatywizmem moralnym.
 1. W przeciwieństwie do ekonomii głównego nurtu, podstawy antropologiczne SAE odpowiadają chrześcijańskiej koncepcji człowieka, który według nauczania Kościoła jest istotą wolną, rozumną i transcendentną.
 2. Austriacka Szkoła Ekonomii skupia się na homo agens, który dokonuje wyborów i dlatego jest w polu zainteresowania teologii morlanej.
 3. Własność prywatna jest niezbędnym elementem kalkulacji ekonomicznej.
 4. Współczesna nauka społeczna Kościoła stała się nauką społeczną oderwaną od teologii moralnej.

Prelegenci według kolejności zgłoszeń
Wstępna zgoda Paulina Tendera Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz, krytyk muzyczny i kurator wystaw sztuki współczesnej.
Wstępna zgoda Krzysztof Karoń
Wstępna zgoda Tomasz Sommer Polski dziennikarz i wydawca, redaktor naczelny i współwłaściciel tygodnika konserwatywno-liberalnego „Najwyższy CZAS!”
Wstępna zgoda Artur Szczepek Prezes Instytutu im. Rybarskiego
Osoby wspierające
Obywatel DC Reklama na swojej stronie + marketing szeptany
Jerzy Wasiukiewicz polski rysownik satyryczny, felietonista, autor tekstów satyrycznych Cztery rysunki satyryczne nawiązujace do tematyki konferencji

dzienniknarodowy.pl jako patron medialny konferencji

Proponowani
 1. (Obywatel DC) Michał Ślusarczyk (https://www.facebook.com/michal.daniel.slusarczyk)
 2. (Obywatel DC) Wapniak https://www.facebook.com/wapinski0
 3. (Obywatel DC) https://www.facebook.com/doxtradus
 4. firma@goldenbox.pl
 5. (Jacek Sp.) Marek Tatała
 6. (Jacek Sp.)
 7. (Jacek Bar.)W INSPRO należy się kontaktować z jego prezesem Rafałem Górskim (https://rafalgorski.pl/kontakt/) wysłałem maila